Türk Haber Saati

Abdest alırken okunan dualar..

Abdest almak, İslamiyet’te dini vecibelerin yerine getirilmesinden önce yapılması gereken bir ibadettir. Kişinin pis ve kirden arınması, Allah’ın …

Abdest alırken okunan dualar..

Abdest almak, İslamiyet’te dini vecibelerin yerine getirilmesinden önce yapılması gereken bir ibadettir. Kişinin pis ve kirden arınması, Allah’ın huzuruna vardığında tertemiz olmak adına yapılmaktadır. Abdest almadan yapılan ibadetler kabul olmaz, bundan dolayı namaz kılmadan ve Kuran-ı Kerim’i okumadan önce abdest alınması gerekmektedir. Abdest alırken uyulması gereken bazı kurallar vardır. Belli sıralama ile abdest alınır. İlk eller yıkanarak ağza ve buruna 3’er kere su vererek başlanır ardından yüz, kollar, boyun ve ayaklar yıkanarak abdest alma ibadeti gerçekleşir.
Kuran-ı Kerim’e göre abdest yüzün yıkanması, ellerin dirseklerle birlikte yıkanması, başın dörtte birinin mesh edilmesi ve ayakların topuklarla birlikte yıkanması şeklinde aktarılırken günümüzde yaygın olarak abdestin sünnetleri de uygulanmaktadır.

Kuran-ı Kerim’de abdestle ilgili olarak Maide Suresi 6. Ayette şöyle anlatılmıştır. ‘Ey inananlar, namaza kalktığınız zaman yıkayın yüzlerinizi ve dirseklerinizle beraber ellerinizi ve başınızın bir kısmını mesh edip ayaklarınızı topuklarınızla beraber ve cünüpseniz iyice yıkanıp arının. Hasta iseniz yahut seferde iseniz yahut içinizden biri ayak yolundan geldi ise yahut da kadınlara temas etmişseniz su bulamadığınız takdirde temiz toprakla teyemmüm edin de toprakla yüzünüzü, ellerinizi mesh edin. Allah, sizi güce koşmayı istemez, fakat şükredesiniz diye tertemiz olmanızı ve size verdiği nimeti tamamlamayı diler.’

Farzı ve sünnetleri yerine getirmenin yanında bir de abdest alırken okunması müstehap (dinimizce yapılması hoş olan davranışlardır) olan dualar vardır. Her uzvun yıkanması esnasında sırasıyla okunan dualar bulunmaktadır.

ABDEST ALIRKEN OKUNAN DUALAR

Besmele ile niyet ederek abdest almaya başlanır. Ellerin yıkandığı esnada okunması gereken dua:

‘Bismillâhil-azîmi vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâmi ve alâ tevfîk-ıl-îmâni ve alâ hidayetirraman. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.’

İlginizi Çekebilir   Taha Suresinin Meali ve Fazileti..

Meali:
‘Azamet ve celâl sâhibi Allah’ın adıyla başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, iman etmeye muvaffak buyuran ve hidayete erdiren, Rahman Allah’a hamt ederim. Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.’

Ağzı yıkanırken okunan dua:
‘Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.’

Meali:
‘Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kase içir, ondan sonra hiç susamayayım’

Burun yıkanırken okunan dua:
‘Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr’

Meali: 
‘Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir ve bana ateşin kokusunu duyurma’

Sağ kol yıkarken okunan dua:
‘Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren’

Meali:
‘Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.’

Sol kol yıkarken okunan dua:
‘Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden.’

Meali: 
‘Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve beni sıkı hesâba çekme’

Başı mesh ederken okunan dua:
‘Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke.’

Meali:
‘Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş’ının gölgesi altında gölgelendir.’

Kulağı mesh ederken okunan dua:
‘Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû’

Meali: 
‘Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de en güzeline ittiba edenlerden kıl’

Boynu mesh ederken okunan dua:
‘Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâri vehfezni minesselasile ve eğlal’

Meali:
‘Allah’ım! Beni cehennemden âzâd eyle, onun zincir ve bukağılarından muhâfaza eyle!’

Sağ ayağı yıkarken okunan dua:
‘Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü’

Meali:
‘Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.’

İlginizi Çekebilir   Regaip Kandili’nde yapılacak İbadet ve Dualar

Sol ayağı yıkarken okunan dua:
‘Allahümme’c-al li sa’yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûre.’

Meali: 
‘Allah’ım gayretlerimi makbul, günahlarımı mağfiret ve amellerimi kabul eyle manevi ticaretimi de zarar ettirme!’

Abdestin bitmesinin ardından okunan dua:
‘El mütedeh-hirine vec’alni min i’badikes-salihine veca’lni minel-lezine la havfûn a’leyhim vela hüm yehzenûn. Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden.’

Meali:
‘Ey Rabbim! Beni tövbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni salih kullarından eyle, beni üzerlerine hiçbir korku gelmeyen ve hiç mahzun olmayanlardan kıl. Seni her an hamdinle tesbîh ederim. Ey Rabbim şehâdet ederim ki senden başka hiçbir ilâh yok, ancak sen varsın. Şerikin yok ve yine şehadet ederim ki Muhammed Senin kulun ve Rasulündür. Senden mağfiretini isterim ve sana tövbe ederim’

ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ