Türk Haber Saati

İslam Alimleri

İslam alimleri

Evliyânın önderlerinden, İslâm âlimlerinin büyüklerindendir. Babası Abdülcemîl Malatyalı idi. İmâm-ı Mâlik hazretlerinin neslinden olup âlim...
Seydayi Tahi’nin oğludur. Hazreti Sani lakapları olur (Hazreti evvel de Mevlana Halid’dir) Bu lakabı kendilerine...
Son devirde Suriye’de yetişen evliyâdan. İsmi Ahmed’dir. Babası Hoca Murâd Efendi olup, Mardin ilinin İdil...
Suriye’de yetişen son devir evliyasından Şeyh Ahmed el Haznevi Hz.lerinin halifelerinden olup, ismi Abdulhakim’dir. Kendisi...
Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin kısaca hayatı… Malatya’nın Darende ilçesinde doğdu. İlk dinî bilgileri Hamîd-i...
Arvas Seyyidleri ailesine mensup, anne tarafından Abdülkadir-i Geylânî hazretlerinin soyundan, Nakşibendî-Hâlidî şeyhidir. (ö. 1865-1943)...
Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri kimdir? Mevlana Halid-i Bağdadi nasıl ahlâk ve yapıya sahipti? Mevlana...
Osmanlı devrinde yetişen büyük veli ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin...
MOLLA GÜRANİ Molla Gürani Hazretleri engin tevazuu ve heybetiyle devrinin en kıymetli alimleri arasındaydı. Genç...
Molla Hüsrev Fıkıh Alimi , Üçüncü Osmanlı Şeyhülislamı.(Ö.1480) Gerçek adı Muhammed bin Feramuz (Feramerz)’dir. Hanefi...
Hazrec kabilesinin Neccâroğulları kolundandır. Hicretten iki yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyûb ile birlikte Mslü­man...
Akşemseddin, (H. 792) 1390 yılında Şam’da dünyaya geldi. Tam adı Mehmet Şemsettin Bin Hamza’dır. Babasının adı Hamza’dır. Saçının...
Altın Silsile’nin 18’inci halkası, Türkistan’ın büyük velilerinden Ubeydullah Ahrâr Hazretlerinin hayatı… Ubeydullah Ahrâr Hazretleri, Hâce-i Ahrâr...
14 Şevval 971’de (26 Mayıs 1564) Doğu Pencap’taki Sirhind’de (Serhind) doğdu. Nakşibendiyye tarikatı mensupları arasında...
On dokuzuncu yüzyılda Anadolu’da yetişen evliyâdan. İsmi, Fethullah’tır. Verkânisî diye de meşhur olmuştur. Babası Şeyh...
AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ HAZRETLERİ (1541-1628) Osmanlı devri İstanbul velîlerinin büyüklerindendir. Asıl adı Mahmûd’dur. “Hüdâyî” ismi ve “Azîz” sıfatı kendisine...
Asıl adı Ebu Yezid Tayfur İbni İsa Sarahan’dır. Birçok ilimleri öğrendikten sonra kendini tasavvufa verdi....
Mevlana Celaleddin-i Rumi, 30 Eylül 1207 tarihinde bugün Afganistan sınırları içerisinde bulunan Horasan’ın Belh şehrinde...
12
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com