Türk Haber Saati

İlmihal

Kuran-ı Kerimde toplamda 14 surede geçen secde ayetleri, Mümin kimse tarafından okunduğunda ya da...
İdrarını tutamama veya başka rahatsızlıklar sebebi ile idrar torbası kullanmak zorunda kalan kimseler özür sahibi...
Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî mezhepleri ile Malikî mezhebindeki ağırlıklı görüşe göre, cünüp veya hayız hâlindeki...
Kur’an-ı Kerim’de, “Allah herkesi ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar.” (Bakara, 2/286) buyrulmaktadır. Bu âyete...
Muska; hastalık, göz değmesi, afetten korunmak veya kurtulmak gibi amaçlarla insanların yanlarında taşıdıkları, içinde bazı...
Sihir veya büyü literatürde el çabukluğu, göz boyama ve yaldızlı sözler söyleme yoluyla gerçekleştirilen hile...
https://youtu.be/yDsF01y7Ipc
Kadınların özel halleri, önemli gecelere iştirak ettiği zaman geceyi ibadetle geçirmek isteyen kadınlar için...
Doç Dr. Faruk Başer’e sorulan ”Kalbimden evleneceğim kadını boşanmış olarak düşünüyordum. Şimdi evlenince onunla boşanmış mı...
Abdestsiz bir şekilde kuran okunabilir mi? Cünüp bir insan kuran okuyabilir mi? Abdestsiz Kurana dokunulabilir...
Peygamber Efendimiz namazda düşünür müydü? Namazda dünyevi şeyler düşünmek namazı bozar mı? Ebû Sirve’a (veya...
Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, ibadetleri cenneti kazanmak için yapmanın hükmünü anlatıyor. Cenab-ı Allah cennete girmek...
“Her kimin Allâh’tan bir dileği olursa, yahut insanlardan herhangi birinden bir dileği bulunursa, önce güzelce...
Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hakk’ın namaz ile alâkalı beyan buyurduğu emirler «Namaz kılın!» şeklinde değil, “Namazı...
Rasûlullâh -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in kıldığı namaz şöyle tarif ediliyor:  “Rasûlullâh -sallâllâhü aleyhi ve sellem-...
Namaz kılmadan önce nasıl bir hazırlık yapmalıyız? Namaza nasıl hazır olunur? Namaz ibadetinin kâmil mânâda...
Namazda kalbin huşûu ile bedenin ritmini birleştirmeyen kimse, namazın hakîkatine nâil olamaz. O hâlde hem...
Namazdaki huşû hâli o derecede mühimdir ki, kul, ona riâyeti nisbetinde muâmele görür. Namazın zâhirî...
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com