Türk Haber Saati

İslam Alimleri

İmam Birgivi’nin Hayatı İmam Birgivi, 16. asırda yaşamış büyük bir Türk-İslam Alimidir. İsmi Muhammed bin...
SA’D BİN EBİ VAKKAS (Hz. SÂ’D) Eshâb-ı kiramın büyüklerinden ve İran’ı zapt eden ordunun kumandanı...
Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Kendilerine Silsile-i aliyye adı verilen büyük âlim ve velîler silsilesinin otuzuncusudur....
Nakşibendi tarıkatının büyüklerini oluşturan Altın Silsile’de bulunan, Peygamber Efendimiz’den başlamak üzere peygamber vârisi meşâyıh-ı kirâm...
Azerbaycan’ın dert ve dâvâ insanı Selim Efendi’nin en büyük derdi; millî ve manevî değerlerini bilen,...
  Mustafa Eriş Bey’in kaleminden, Rasulullah -sallâllahu aleyhi ve sellem- Efendimiz tarafından Hadramut bölgesine zekat...
Çöğenderli Hacı Salih Efendi’nin oğlu, Erzurum’un yetiştirdiği kıymetli İslam alimi Fakirullah Hoca vefat etti. Erzurum...
Kuran’da “Çalışmış, (fakat boşuna) yorulmuşlardır.” (el-Ğâşiye, 3) ayeti kimlere hitap etmektedir? Halinden ibret almamız gereken...
Şafiî mezhebinin kurucusu İmam Şafiî kimdir? İmam Şafiî ne zaman ve nerede doğdu? İmam Şafiî’nin hocaları kimdir? İmam Şafiî’nin görüşleri nelerdir? Şafiî...
İskilipli Atıf Hoca, son Osmanlı alimleri içerisinde önemli bir yere sahipti. Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuva-yi...
Arifler ölmez, ma’rûf olur. Aşıklar ölmez, ma’şûk olur. Anadolu’nun yetiştirdiği en büyük arif ve aşıklardan biri...
Muhammed Bâkì Billâh -rahmetullahi aleyh- hicrî 971 senesinde Kâbil’de dünyaya geldi. Küçük yaşta, hocası Mevlânâ Sâdık...
Künyesi, Ebû İshâk İbrâhîm b. Ethem b. Mansûr olan İbrahim bin Ethem Hazretleri, Horasan’ın Belh...
Hz. İsmail (a.s.) kimdir? Hz. İsmail (a.s.) hangi kavme gönderilmiştir? İbrahim Peygamber’in oğlu ve sabır, hilm,...
Hz. Ömer (r.a.) kimdir? Adaleti ile tanınan Halife: Hz. Ömer’in (r.a.) kısaca hayatı. Hz. Ömer...
Hz. İbrahim (a.s.) kimdir? Peygamberlerin atası, Halilullah; Hz. İbrahim’in (a.s.) hayatı ve mucizeleri… Hz. İbrahim’in...
Hz. Salih (a.s.) kimdir? Hz. Salih (a.s.) hangi kavme peygamber olarak gönderildi? Hz. Salih’in (a.s.)...
Hükümdar Peygamber; Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatı… Hz. Süleyman -aleyhisselam- Gazze’de doğdu. Babası Hz. Davûd -aleyhisselam-...