İslam Alimleri

İslam alimleri

Câfer-i Tayyar -radıyallâhu anh- kimdir? Cafer Bin Ebi Talip’e (r.a.) “Câfer-i Tayyar” denmesinin sebebi nedir?...
Hz. Ömer (r.a.) kimdir? Adaleti ile tanınan Halife: Hz. Ömer’in (r.a.) kısaca hayatı. Hz. Ömer...
ŞİMDİ SİZE ŞUAN ADIYAMAN KAHTA MENZİL KÖYÜNDE YAŞAYAN HZ MUHAMMED(SAV)İN SOYUNDAN OLAN BİR ALLAH DOSTUNUN...
Tâbiînin büyüklerinden, Medîne-i münevveredeki yedi büyük âlimden biri. İnsanları Hakk’a dâvet eden onlara doğru yolu...
Ehl-i beytten ve meşhûr velîlerden. İslâm âlimlerinin gözbebeklerinden olup, seyyid ve oniki imâmın altıncısı. Hazret-i...
Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Yûsuf bin Yâkûb Hemedânî olup, künyesi Ebû Yâkûb’dur. İmâm-ı A’zam hazretlerinin neslindendir....
Evliyânın büyüklerinden. İnsanların îtikâd, amel, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü...
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kendisine iki defa dua ettiği Abdullah İbni Abbas (r.a.), Hz. Peygamber’in amcası...
Anadolu evliyâsının büyüklerinden. Şah-ı Nakşibend Behâeddîn-i Buhârî hazretlerinin yolunu Buhârâ’da Ubeydullah-i Ahrâr’dan alarak Anadolu’ya ilk...
Hindistan’ın büyük velîlerinden. İnsanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak, onların dünyâda ve âhirette, saâdete, mutluluğa...
Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, doğru yolu gösterip hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i...
Büyük velîlerden. İnsanların îtikâd, amel, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenip yapmaları ve Allahü teâlânın...
Büyük velîlerden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine...
Muhammed Baba Semmasi hazretleri, Hace Ali Ramiteni hazretlerinin yetiştirdiği büyük velilerdendir. Silsile-i aliyyenin on üçüncüsüdür....
Peygamber neslinden geldiği için Seyyid ve Emir, çömlekçilik yaptığı için de Külâl diye anılan Emir...
Hz. Üftade’nin Hayatı  Üftâde, düşmüş, aşık, mazlum, uysal, alçak gönüllü. Âriflerin Sultanı, aşıkların burhanı, Bursa’nın...
Silsile-i Aliyye (Kaddesallâhu Esrârahum)un dördüncü altın halkası Mevlânâ Kâsım ibni Muhammed (Radıyallâhu Anh)dır. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)ın torunu...
Silsile-i Aliyye’nin (Kaddesallâhu Esrârahum) yedinci altın halkası Mevlânâ Ebu’l-Hasan Harakânî (Kuddise Sirruhû) hazretleridir. Zamanının kutbu olan Ebu’l-Hasan Harakânî (Kuddise Sirruhû) herkesin kendisine...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com