Türk Haber Saati

İslam Alimleri

Anadolu’da yaşayan evliyânın ve âlimlerin büyüklerinden. Babası Osman Efendi de velî bir zâttı. İbrâhim Hakkı...
Meşhur tefsîr âlimi ve velî. İsmi Muhammed bin Ömer’dir. Künyesi Ebû Abdullah ve Ebü’l-Meâlî, lakabı...
Ehl-i sünnetin îtikâddaki iki imâmından biri ve büyük velîlerden. İsmi Ali bin İsmâil, künyesi Ebü’l-Hasan’dır....
Sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda Horasan’ın Merv şehrinde ve Bağdât’ta yaşamış olan büyük velîlerden. İsmi, Bişr...
Abdülhakîm Arvâsî   Ruh bilgilerinin, tasavvuf ilminin mütehassısı, son asır âlim ve velîlerinden. 1865 (H.1281)’te...
30 Aralık 1491 tarihinde Çorum’un İskilip ilçesinde doğdu. ‘Hoca Çelebi’ olarak da bilinir. Tam adı...
Bediüzzaman Said Nursi, 1878 yılında Bitlis vilayetine bağlı Hizan ilçesi Nurs köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunda...
Son devir din adamlarından. İsmi Ali Haydar, babasının ismi Şerif Efendi’dir. 1870 (H. 1288) senesinde...
Meczûb. Hak âşığı. Çok tanınmış evliyâdan biri. Asıl ismi Vüheyb bin Ömer Sayrâfî’dir. Behlûl-i Dânâ...
İmam Birgivi’nin Hayatı İmam Birgivi, 16. asırda yaşamış büyük bir Türk-İslam Alimidir. İsmi Muhammed bin...
SA’D BİN EBİ VAKKAS (Hz. SÂ’D) Eshâb-ı kiramın büyüklerinden ve İran’ı zapt eden ordunun kumandanı...
Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Kendilerine Silsile-i aliyye adı verilen büyük âlim ve velîler silsilesinin otuzuncusudur....
Nakşibendi tarıkatının büyüklerini oluşturan Altın Silsile’de bulunan, Peygamber Efendimiz’den başlamak üzere peygamber vârisi meşâyıh-ı kirâm...
Azerbaycan’ın dert ve dâvâ insanı Selim Efendi’nin en büyük derdi; millî ve manevî değerlerini bilen,...
  Mustafa Eriş Bey’in kaleminden, Rasulullah -sallâllahu aleyhi ve sellem- Efendimiz tarafından Hadramut bölgesine zekat...
Çöğenderli Hacı Salih Efendi’nin oğlu, Erzurum’un yetiştirdiği kıymetli İslam alimi Fakirullah Hoca vefat etti. Erzurum...
Kuran’da “Çalışmış, (fakat boşuna) yorulmuşlardır.” (el-Ğâşiye, 3) ayeti kimlere hitap etmektedir? Halinden ibret almamız gereken...
Şafiî mezhebinin kurucusu İmam Şafiî kimdir? İmam Şafiî ne zaman ve nerede doğdu? İmam Şafiî’nin hocaları kimdir? İmam Şafiî’nin görüşleri nelerdir? Şafiî...