Türk Haber Saati

Kıyamet ve Ahiret

Hadislerde bir ahirzaman şahsiyeti olarak “cehcah”tan bahsedilir. Cehcah o Zat’ın adı olmaktan ziyade o şahsın...
Buhari ve Müslim de “Imam”, “Halife” ve “Kahtani” tabirleriyle âhir zamandaki bir kurtarıcıdan söz edilmektedir. Müslim’de Kahtani denilen bir zattan bahsedilmekte,...
Gerçek îmân, sırf lafızda kalan bir sözden; ameller de, birtakım kuru ve rûhsuz hareketlerden ibâret...
İnsan, hakka ve hakîkate mütemâyil olarak yaratılması sebebiyle, meçhûle rızâ göstermez. Dâimâ hakîkati merak edip...
Kabir azâbı var mı? Kabir azâbı nasıl olacak? Kabir azâbı Kur’an’da geçiyor mu? Prof. Dr....
Ölüm anının ve son nefesin nasıl olacağına ışık tutan ayet ve hadisleri istifadeniz için bir...
Rivâyetlere göre, Ye’cûc ve Me’cûc, kötü ve belâlı iki millettir. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları...
Cennet ne demektir? Cennetin isimleri ve mertebeleri nelerdir? Cennetin mertebeleri ile ilgili hadisler nelerdir? Kısaca...
Sıraat Köprüsü’den ilk hangi ümmet geçecek? Sırat’tan geçerken müslümanlar nasıl durumlarla karşılacak? Sırat Köprüsü nasıl...
İnsanı cehenneme götüren haramlar nelerdir? Cehenneme açılan kapı: Zahiri ve batıni haramlar… Şu imtihan dünyasında...
Ayet ve hadislerin “Cennet ve cehennem şu anda var mıdır? Cennet ve cehennem nerede kurulacak?...
Ahiret hayatının son evreleri nedir? Âhiret menzillerinin sonuncuları olan Cennet ve Cehennem bahislerine geçmeden evvel,...
Hikmet penceresinden bakanlar için kaderdeki gizlilik ve kulun onu lâyıkıyla idrâk edememesi keyfiyeti, bir kahır...
Cehennem dolacak mı? Cehennem ateşinin dehşeti nasıl olacak? Cehennem’in dehşeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında Ebû...
Gerçek îmân, sırf lafızda kalan bir sözden; ameller de, birtakım kuru ve rûhsuz hareketlerden ibâret...
Cennette hangi nimetler var? Cennet nimetleri nelerdir? İşte Allah’ın cennet ehli için hazırladığı nimetler… Kur’ân-ı...
Cennetin büyüklüğü ne kadardır? Hayaline güç yetmeyen güzellik: Cennetin genişlik ve güzelliği… Cenâb-ı Hak, âyet-i...
Ahirette sevinç ve hüznün hayal edilemeyecek derecede yüksek olmasının tek sebebi… Ebediyet haberini aldıklarında Cennetliklerin...