Türk Haber Saati

Kur’an-ı Kerim

Kalem sûresi (68), 4   Allah Teâlâ en güzel şekilde yaratıp kendisine en güzel ahlâkı...
Sebe’ sûresi (34), 17   Kur’ân-ı Kerîm, Sebe’lilerin sahip kılındıkları nimetleri hatırlattıktan sonra, onların şükür...
“Şüphesiz Rabb’inin yakalayıp tutuşu pek şiddetlidir.”    Bürûc sûresi (85), 12   Âyet-i kerîmede, Allah...
“Zekâtları açıktan verirseniz ne âlâ. Ama fakirlere gizlice verirseniz, bu sizin için daha hayırlı olur....
AL-İ İMRAN SURESİ 134. AYET “Allah’tan korkan kimseler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik...
Kur’ân-ı Kerim’in ilk nüzulunda âyet ve sûreler kalemle yazıya geçtiğinde Tevbe Sûresinin başına Besmele yazılmadığı...
Yasin suresini okumanın fazileti nedir? Peygamber Efendimiz (s.a.v) okuyan kişiyi nasıl müjdeliyor? Vakıa suresini okumanın...
Kur’ân’ın her kelimesi, onu telâkkî eden kimselerin idrâki kadar olmayıp aksine sonsuz bir mânâ derinliğine...
Nas suresi ne anlatıyor? Nas suresi nelere karşı uyarıyor? İşte Nas suresinde haber verilen pusudaki...
Kur’an- Kerim’in başlıca özellikleri nelerdir? Kur’an’ın özellikleri maddeler halinde… Hz. Peygamber’e Cebrail (r.a.) aracılığıyla Arapça...
Sahabeyi öven ayetler ve sahabenin faziletleri nelerdir? Sahabe’nin fazileti, yani onların daha sonraki müminlere göre...
Allahüteala ayeti kerimede şöyle buyurur: “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya,...
Kur’ânî kavramlarla aynı kökten türeyen ve günlük dilde kullanılan kelimeler arasında irtibat kurulabilmesine yardımcı olmak...
Kur’ân-ı Kerîm, modern ilmin daha yeni keşfedebildiği birtakım orijinal bilgiler vermektedir. Meselâ, insanın üremesi ve...
Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ın mûcize bir kitap olduğunu, inkârcılara meydan okuyup onları müsâbakaya çağırmak (tehaddî) sûretiyle...
Kevser Sûresi (İnnâ A’taynâ) üç âyettir. Kur’ân-ı Kerim’in en kısa sûresi olduğunda ittifak vardır. Peygamberimiz’in...
Sözlükte harcamak tükenmek manasına olan infakın, Kur’ânî bir terim olarak anlamı; insanın sahip olduğu maddi...
Ailenin geçimiyle ilgili ayetler ve hadisleri sizler için derledik.  AYETLER “Annelerin yiyecek ve giyeceği, örfe...