Tasavvufî Yaşam

İnsanın manevi güzelliğini arttıran üç şey… İnfâk edilen mal veya imkânlar, ebedî saâdetin sermâyesidirler. Ahmed...
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 4 Aralık 2015 Cuma Hutbesi… Kardeşlerim!...
Allâh Teâlâ, din kardeşlerinin, birbirini yıkayan iki el gibi olmalarını arzu buyurmaktadır. Allâh için hakîkî dostluk,...
Sabır nedir, kaç çeşittir? İslam’da sabrın önemi ve faydaları… Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler!...
Tevhid anahtarının 4 dişlisi… Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri, sohbetlerinde talebelerini haramlardan sakındırır, hayırlı amellere teşvik ederdi....
Îmânın altı esasından biri olan kelime-i şehâdetin dört isbatı. 1. İsbât-ı zâtullâh (Allâh’ın zâtının varlığının...
O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semâya yöneldi,...
İslam’da rahmet ve merhametin hükmü nedir? Mü’min Cenâb-ı Hakk’ın Rahmân ve Rahîm esmâsından hisse alıp bu...
Zühd, takvâ ve ihsân vâsıtalarıyla mânevî terakkî yolu açık tutulmayıp, sırf zâhirî hükümlerle yetinmek kesin...
Allah katında amellerin makbûliyetinin asıl şartı, ihlâstır. Beden için ruh ne ise, amel için ihlâs...
İmanımızı nasıl güzelleştirebiliriz? İhsan nedir? Allah’ın günahlarımızı örtmesi için ne yapmalıyız? İyi bir Müslümanın alameti...
Allahʼı nasıl zikretmeliyiz? Zikir; kuru kuruya bir tekrarlama faaliyeti değildir. Bilâkis gerçek bir zikir, Hakk’ın...
İslam dini, Müslümanların aklını kullanmalarını telkin eder. Kur’an-ı Kerim’de birçok defa “akletmez misiniz?”, “düşünmez misiniz?”...
Tefekkür düşünmek demektir. Dinimizde kâinatı, varlıkları, kendini, Allah’ı düşünmek ve O’nun yarattığı varlıklardan, kainattaki eşsiz...
İnsanın aklıyla Allah’ı idrak etmesi mümkün müdür? “Şüphesiz gece ve gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında,...
Kâinattaki her zerrede Allah’ı görmek mümkün müdür? İnsan, tefekkür ederek kâinat kitabını okumayı öğrenebilirse, çevresinde...
Cansız varlıklar da Allah’ı tesbih ve zikreder mi? Cenâb-ı Hak, yarattığı canlı-cansız bütün mahlûkâtına kendini tanıtmış...
Yüce Rabb’imiz, gurur, kibir ve kendini beğenmeyi şiddetle yasakladığı gibi, bencil bir hayatı da istemiyor....
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com