Türk Haber Saati

Ne Nedir?

Basit bir kan tahlili olan CRP yani C-reaktif protein, vücudunuzda bulunan yaygın enfeksiyon ve iltihap...
Kaf, İslam kozmolojisine (evrenbilim) göre insanların yaşadığı dünya alanını bir kuşak gibi çeviren, aşılması olanaksız...
Temel olarak yeminin içerisinde hekimlik mesleğinin bir takım kurallarına vurgu yapılır. Öncelikle mutlaka zarar vermemek,...
Kolonoskopi, parmak kalınlığında ışıklı ve kıvrılabilen bir hortum şeklinde bir cihaz ile (endoskop), makattan (anüs)...
Romalı Çiçero’nun yazıtlarında yer alan bir hikayedir Demokles’in kılıcı. M.Ö. 4. yüzyılda Akdeniz’de Sicilya adasında...
Yahudilere karşı duyulan belirgin nefret, modern çağdan ve antisemitizm sözcüğünün ortaya atılmasından öncelere dayanır. Pogromlar...
Kozmopolitan, Yunanca cosmos (evren) ve polis (kent) kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir terimdir. Türk Dil Kurumu’na...
Ekskavatörün, üst kısmında tahrik motoru ve kumanda tertibatı bulunur. Makinanın ön kısmında ise kazmayı sağlayan...
Herhangi bir hücrenin veya hücre gruplarının organizmanın kontrol mekanizmalarının tesirinden çıkıp hızlı ve anormal bir...
Odyolog nedir? Odyoloji eğitimini almış, odyoloji biliminin uygulayıcıları, odyoloji mesleğinin elemanlarına “odyolog” denir. Odyoloji Uzmanına...
Diğer adı efsanebilim olan mitoloji, bir millete ya da bir grup insana ait toplanmış mitlerin...
Amerika’da yaşayan bir kertenkele çeşididir, «uzun kuyruklu şahmeran» denen çeşidinin boyu 60 sm.’e yaklaşır. Erkeklerinin...
Kızılbaş kelimesi kızıl başlık takan anlamına geliyor. Tarihi Uhut savaşına kadar uzanır. Bazıları bir yanılgı içine...
EEG (Elektroensefalografi) nedir? EEG, epilepsi tanısında ve epileptik hastaların takibinde klinik bulguları izleyen en önemli inceleme yöntemidir. EEG ile...
Maarif kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir ve “bilgi, kültür, eğitim ve öğretim sistemi” anlamlarında...
Skala kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu kelime dilimize İtalyancadan girmiştir ve “çeşitlilik, ölçü aletlerinde...
Varyasyon kelimesi dilimize Fransızcadan girmiştir ve “değişim, çeşitleme, değişik biçim” gibi anlamlara sahiptir ancak farklı...
Algoritma; bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir ve problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasıyla oluşturulur. Algoritma basamaklarının...