Türk Haber Saati

Tarih

Kent merkezine 47 kilometre mesafede bulunan Kayalıpınar yerleşim yerinde, 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor....
2. Dünya Savaşı sırasında Hitler yönetimindeki Almanya, Norveç dağlarında kurulan tesiste ağır su adı verilen bir madde...
Tımar, 14. ve 16. yüzyıllar arasında yönetimi Osmanlı padişahı tarafından tımarlı sipahilere devredilen toprakların adıdır. Bu topraklardan...
Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Haçlılar’ı bozguna uğrattığı ünlü meydan savaşı olan Hıttin Savaşı sonrası Haçlılar bir daha eski güçlerine kavuşamadı....
Leon Krallığı İber Yarımadasının kuzeybatı bölgesinde kurulmuş bağımsız bir krallıktı. MS 910’da İber yarımadasının kuzey kıyısındaki Leon şehrinde kuruldu. Krallığın Portekiz...
Türk siyasetine damga vuran isimlerden olan ve MHP‘nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş katıldığı bir televizyon programında Fransızlara...
Ünlü sanat tarihçisi Simon Hewitt, Rönenans’ın simge ismi olan sanatçı ve bilim adamı Leonardo da Vinci hakkında dikkat çekici...
Geçmişten günümüze nice yangınlar, sel felaketleri, depremler yaşayıp da yaralarını tekrar tekrar saran bir kent...
Kent merkezine 47 kilometre mesafede bulunan Kayalıpınar yerleşim yerinde, 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor....
15. asırda Türkiye’yi gezen Fransız Bertrandon de la Broquiére şöyle der: “Türkler birbirlerine saygı duyan...
Kafkasya Fâtihi Özdemiroğlu Osman Paşa (1527-1585) on altıncı yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarındandır. Babası, Yemen ve Habeş...
Mevlânâ’nın eserlerinde geçen ney, aslında “insan-ı kâmil”i temsil etmektedir. Sazlıktaki bir kamışın ney hâline gelene...
Tiryaki Hasan Paşa… Kanije müdafaasıyla meşhur mücahid Osmanlı kumandanı. Enderûn’da yetişti. Sultan Üçüncü Murad’ın şehzadeliğinde...
‘Büyük İstanbul Mitingi’nde neler yaşandı? İngilizler cephelerde 57 bin kayıp verdi… Yunanlı casus, kadın kılığına girdi…...
Yrd.Doç.Dr. Hasan Barlak, bir bütün olarak kayıtlarda Arapların ‘ihanet ettikleri’nin kesinlikle söylenemeyeceğini belirtti Ondokuz Mayıs...
Suheyb-i Rûmî -radıyallahu anh-, havass-ı ashâb-ı Rasûlullah’dan, Suheyb bin Sinan bin Mâlik en-Nemrî hazretleridir ki...
Hazret-i Âişe -radıyallahu anha- anlatır: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-in ashabı toplandıklarında -otuz sekiz kişi...
Ölüm döşeğindeki Sultan’ın zahirde; genç veliahdına, hakikatte ise zamanımızın ve sonrasının bütün Müslüman yöneticilerine, çağları...
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com