Türk Haber Saati

Osmanlı Tarihi

"...Yil, 1783... Avrupa standartlarina gayet mmütevazi da olsa, yeni bir denizci devlet olan ABD, denizlerde tek...
Rumeli, Osmanlıların Balkan yarımadasına verdikleri coğrafi isim, aynı zamanda bu bölgeyi içine alan Osmanlı eyaletinin...
Osmanlı İmparatorluğunun yükselme dönemi 1453'te başlayıp , 1579'a kadar devam etmiştir.
Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi, 1258'de, Sögüt'te doğdu. Babası Ertugrul Gazi, Annesi Hayme Hatun'dur....
İstanbul'un fethinden sonra Osmanlılara bağlılığını bildiren ve ele geçirdiği bazı kaleleri geri veren Sırplar, Macarlar...
IV. Mustafa 29. Osmanlı Padişahı, 94. İslam halifesidir.
Mahidevran Sultan ya da Mahidevran Gülbahar Sultan (ö. 1580) Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman‘ın eşlerinden...
ösem sultan tarih de bilinen Hürrem sultan dan sonra keskin zekası ile padişahı etkisi altına...
https://youtu.be/wIeVeHQ9-sU
ŞAKA GİBİ GELİYOR AMA İNANIN BUNLARIN HEPSİ GERÇEK DÜŞÜNÜN; Hava buz gibi. Camiye gittiniz. Şadırvan...
Selçuklular ve Osmanlılar döneminde rasathaneler kurulmuş olmasına rağmen, bu kuruluşlar meteorolojik tahminlerden daha ziyade astronomik gözlemler...
Osmanlı Devleti ile Haçlı güçleri arasında Niğbolu Kalesi önünde meydana gelen Niğbolu Savaşı, Haçlı seferleri...
Kuruluş Osman dizisinin başlamasıyla, 20. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Osmanlı Devleti ile ilgili bilgiler merak...
Bir rivayete göre Yavuz Sultan Selim ordusuyla Mısır’ı fethettiği zaman, orada köleleri ziyaret etmiş. Çiftliklerde...
Tımar, 14. ve 16. yüzyıllar arasında yönetimi Osmanlı padişahı tarafından tımarlı sipahilere devredilen toprakların adıdır. Bu topraklardan...
15. asırda Türkiye’yi gezen Fransız Bertrandon de la Broquiére şöyle der: “Türkler birbirlerine saygı duyan...
Kafkasya Fâtihi Özdemiroğlu Osman Paşa (1527-1585) on altıncı yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarındandır. Babası, Yemen ve Habeş...
Tiryaki Hasan Paşa… Kanije müdafaasıyla meşhur mücahid Osmanlı kumandanı. Enderûn’da yetişti. Sultan Üçüncü Murad’ın şehzadeliğinde...