Türk Haber Saati

Osmanlı Tarihi

Bir rivayete göre Yavuz Sultan Selim ordusuyla Mısır’ı fethettiği zaman, orada köleleri ziyaret etmiş. Çiftliklerde...
Tımar, 14. ve 16. yüzyıllar arasında yönetimi Osmanlı padişahı tarafından tımarlı sipahilere devredilen toprakların adıdır. Bu topraklardan...
15. asırda Türkiye’yi gezen Fransız Bertrandon de la Broquiére şöyle der: “Türkler birbirlerine saygı duyan...
Kafkasya Fâtihi Özdemiroğlu Osman Paşa (1527-1585) on altıncı yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarındandır. Babası, Yemen ve Habeş...
Tiryaki Hasan Paşa… Kanije müdafaasıyla meşhur mücahid Osmanlı kumandanı. Enderûn’da yetişti. Sultan Üçüncü Murad’ın şehzadeliğinde...
Ölüm döşeğindeki Sultan’ın zahirde; genç veliahdına, hakikatte ise zamanımızın ve sonrasının bütün Müslüman yöneticilerine, çağları...
Osmanlı Devleti’nin her devrinde dinî duyguların ve İslâm’ın usulünce yaşanmasının, devlet idaresinin önem verdiği hususlardan...
İslâm nazarında insan, hakkına riâyet edilmesi gereken mükerrem bir varlıktır. Bunun içindir ki günahkârın dahî...
115. İslam halifesi ve Osmanlı Devleti’nin 35. sultanı Mehmed Reşad’ın cenaze merasim fotoğrafları gün yüzüne çıktı....
Anadolu Hisarı, ne zaman ve kim tarafından yaptırıldı? Anadolu Hisarı neden yapıldı? Anadolu Hisarı nerede?...
Mihrimah Sultan Camiî kim tarafından yapılmıştır? Mihrimah Sultan Camisi’nin mimarı kimdir? Mihrimah Sultan Camiî nerede?...
Orta Çağ’dan Yeni Çağ’a geçişte değişimin başlangıç noktası; Fatih Sultan Mehmet’in tahta çıkışı. Fatih, tahta...
Araştırmacı-Yazar Fahri Sarrafoğlu, Osmanlı’nın kazandığı son meydan savaşı olan Haçova Meydan Savaşı’nın nasıl kazanıldığını anlatıyor....
İstanbul’un fethi için gelen Emevi kumandanlarından Mesleme Bin Abdülmelik tarafından 97 (715) tarihinde bugünkü Karaköy...
İnsanlığın ekseriyetle kuvvete râm olup nefs sultasında yaşadığı günümüzde, Osman Gâzî ve nesli gibi diğergâm,...
Osmanlılar, Türk milletinin, devlet te’sîsinde zirve, ahlâkta üstün, askerî sahada cengâver olduğunu bütün cihâna göstermiş...
Peygamberimizin sünnetini hayata tatbik hususunda gösterdiği titizlikle bizlere örnek olan ecdadımızdan güzel gelenek… ‘Yedi akşam üç...
İşte dünyaya hükmeden Padişahların ölüm nedenleri… Osman Gazi Doğum: 1258 / Ölüm: 1326 / Tahta...